pre?i na glavni sadr?aj
Product Recycling Fund
The price of this item includes a contribution to a Product recycling fund to ensure that waste electrical and electronic equipment is collected and recycled in a responsible manner.

3d开机号列表:IKEA skandinavski name?taj modernog stila

IKEA VESTI

Dovedi stvariu red i kreni u ?ivot.
Do
popusta na sva STUVA
re?enja za odlaganje.
Dovedi stvari
u red i kreni u ?ivot.
Kombinacije koje se isplate
Napravili
smo dobre
kombinacije.
Uz njih ?e svi dobro spavati.
Redovna cena
49.997 RSD
Cena kombinacije
39.999 RSD
IKEA centar za isporuku NI?
IKEA centar
za isporuku Ni?.
Stigao je kao naru?en.

 

?TA NOVO NUDI IKEA? Mnogo toga. Kao i uvek.
Sad slo?i sve stvari i kreni u ?ivot!
Radno vreme tokom predstoje?ih praznika

Neradni dan: 28.04.2019.
Radno vreme 29.4. i 1–2.5.2019: 10:00–21:00
IKEA posebne ponude
IKEA posebne ponude

?ivi u domu o kakvom sanja?. Prati na? veb-sajt i uvek budi u toku s ponudama.
IKEA prvi maj
Jesmo li spremni za prvomajski uranak?

Imamo sve ?to ti treba
Bolji svet pocinje kod kuce
Bolji svet po?inje kod ku?e

?eli? li da doprinese? ?ivotu uz po?tovanje na?ela odr?ivosti? IKEA nudi brojne proizvode i re?enja koja ?tede novac, energiju i vodu te smanjuju otpad.
IKEA Detalji koji ?ivot zna?e
Detalji koji ?ivot zna?e

Izdvajamo sjajne proizvode. ?ivi u domu o kakvom sanja?.
IKEA posebne ponude
?elimo ti dobrodo?licu u IKEA for business

Tvoj posao. Tvoja odluka. IKEA for business ti mo?e pomo?i oko svega tako da se ti mo?e? posvetiti vo?enju posla.
Ovo je moj prostor, ovde se opu?tam
Kada nakon slatkih snova krenem u novi dan sa entuzijazmom - kre?em iz ove sobe.
Oaza

IKEA
korisne informacije
IKEA Beograd
O robnoj ku?i
Vi?e informacija o robnoj ku?i IKEA Beograd.
Centri za isporuku
Centri za isporuku
IKEA ti nikad nije bila bli?a.
IKEA Beograd
Alati za planiranje
Daj oblik i sadr?aj svojim snovima s IKEA alatima za planiranje. Kreiraj dizajn koliko god ?eli? i saznaj detalje o proizvodima i cenu.
IKEA usluge
IKEA Usluge
Na?a pomo? ti nije neophodna, ali dobro do?e.
IKEA Beograd
Pra?enje narud?bine
Unesi broj narud?bine i
prati je.
IKEA Beograd
Naj?e??a pitanja
Ima? li pitanje ili zahtev? Odgovor je bli?i nego ?to ti se ?ini. Prona?i ga.
IKEA Beograd
Mogu?nosti pla?anja
Saznaj vi?e o mogu?nostima pla?anja u robnoj ku?i IKEA.
IKEA Beograd
Poklon-kartica
Najbolji poklon je onaj koji ne mora? ti da bira?.
IKEA Beograd
Kontakt
Automatska podr?ka telefonom dostupna je 24 sata. Radno vreme na?eg Kontakt-centra je od ponedeljka do nedelje od 9:00 do 20:00.
IKEA KatalogIKEA Bro?ure
IKEA Katalog
Spremi se za nadahnu?e novim idejama za bolju svakodnevicu kod ku?e. U?ivaj u IKEA Katalogu gde god da si.
IKEA Bro?ure
IKEA Bro?ure osmi?ljene su tako da ti daju konkretnije i detaljnije informacije o odre?enom segmentu proizvoda, ali i pregr?t inspirativnih ideja.
dugmedugme
facebook.cominstagram.comyoutube.compinterest.com
576| 434| 926| 981| 146| 649| 877| 354| 430| 39|